24/7 Phone Services 0086(371)86.15.18.27
Send to E-mail [email protected]
[email protected] Development Zone, Zhengzhou, China

ent 22 ent 25 ent 27 er55 b2 er55 b2mn er55 b2mnv

ent 22 ent 25 ent 27 er55 b2 er55 b2mn er55 b2mnv

ent 22 ent 25 ent 27 er55 b2 er55 b2mn er55 b2mnv

Tel: 0086(371)86.15.18.27

Mail: [email protected]

国内外特殊钢钢号对照表.pdf - max文档投稿赚钱国内外特殊钢钢号对照表.pdf,序号 国外牌号或代号 类似国内牌号 1 1.6587 17Cr2Ni2Mo 2 1018 20Mn 3 1020 20 4 1022 20Mn 5 1030 30 6 1040 40 7 1060 60 8 1065 65 9 1070 70 10 1075 75 11 1080 80 12 1214 Y12 13 1522 20Mn 14 4037 37MnMo 15 4118 20CrMo 16 4135 35CrMo 17 4142 42CrMnMo 18 4320 20CrNi2Mo 1

_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ent 22 ent 25 ent 27 er55 b2 er55 b2mn er55 b2mnvRead: 376Download Count: 6Numilog`¤®bsVÆ. ëÝv^T¨ _\±¤ác".Þ±ÌØàÖÙ «8 ÄÉ^FoM#Íf­~v4Ú å(ø:ZX$5J Á¬Âê äR5½k ¥:= m³ ÍUË ËâØ *6Ѭa¶ (§²f8pa¸âE#Q· QËå¨ñ%¿ëP 2.Q }@/ì1 ä]\³ ")Ý7r ¥ãqð V\w>Ôù#·,ËF.ì¸b2' T_O ¹&0z¹`êq?Glenair - Mission-Critical Interconnect SolutionsEߣ B B÷ Bò Bó BwebmB B Sg 0 [email protected]»S« I©fS¬ ßM»S« T®kS¬ "M» S« S»kS¬ Öì £ I©f 7*×± [email protected]¤ ²wðjHLIÞt)è] 6 [email protected]Ñ: T®k ® D× sÅ "µund V_VP8 #ã [email protected]à ° *º 8T° *Tº 8T² ® ª× sÅ "µund A_VORBIS á

.pdf - max

.pdf, 1 1.6587 17Cr2Ni2Mo 2 1018 20Mn 3 1020 20 4 1022 20Mn 5 1030 30 6 1040 40 7 1060 60 8 1065 65 9 1070 70 10 1075 75 11 1080 80 12 1214 Y12 13 1522 20Mn 14 4037 37MnMo 15 4118 20CrMo 16 4135 35CrMo 17 4142 42CrMnMo 18 4320 20CrNi2Mo 1 - ±¾ÎÄÓÉwwzzhh¹±Ï×xlsÎĵµ¿ÉÄÜÔÚWAP¶Ëä¯ÀÀÌåÑé²»¼Ñ¡£½¨ÒéÄúÓÅÏÈÑ¡ÔñTXT£¬»òÏÂÔØÔ´Îļþµ½±¾»ú²é ent 22 ent 25 ent 27 er55 b2 er55 b2mn er55 b2mnv - 1.658717Cr2Ni2Mo 101820Mn 102020 102220Mn 103030 104040 106060 106565 107070 10 1075 75 11 1080 80 12 1214 Y12 13 1522 20Mn 14 4037 37MnMo 15 4118 20CrMo 16 4135 35CrMo 17 4142 42CrMnMo 18 4320 20CrNi2Mo 19 4720 20CrMnNiMo 20 4820 20Ni4Mo 21 5115 15CrMn 22 5120 20CrMn 23 5130 30CrMn 24 5140 40CrMn 25 5150 50CrMn 26 8019 20CrMo 27

-

1.658717Cr2Ni2Mo 101820Mn 102020 102220Mn 103030 104040 106060 106565 107070 10 1075 75 11 1080 80 12 1214 Y12 13 1522 20Mn 14 4037 37MnMo 15 4118 20CrMo 16 4135 35CrMo 17 4142 42CrMnMo 18 4320 20CrNi2Mo 19 4720 20CrMnNiMo 20 4820 20Ni4Mo 21 5115 15CrMn 22 5120 20CrMn 23 5130 30CrMn 24 5140 40CrMn 25 5150 50CrMn 26 8019 20CrMo 27

Leave a message

Message information

Please describe your brand size and data volume in detail to facilitate accurate quotation

Client Image 1
Client Image 2
Client Image 3
Client Image 4
Client Image 5
Client Image 6
Client Image 7
Client Image 8
Client Image 9
Client Image 10
Client Image 11
Client Image 12